THUYẾT MINH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KỆ HÀNG CÓ CHIỀU CAO TRÊN 5.5 m

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube Nơi miễn phí cho Cả Nhà

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

SPRINKLER CHO NHÀ KHO THÔNG MINH ( Kệ hàng có chiều cao là: 19 m )

 
 1. Thông tin chung về hệ thống

– Nhà Kho có chiều cao thông thủy đến đỉnh mái là: 26,5 m. – Kệ hàng có chiều cao là: 19 m. – Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler cho nhà kho gồm hai phần: + Phần mạng sprinkler lắp đặt phía dưới mái nhà kho: + Phần mạng sprinkler lắp đặt trong các không gian của các giá, kệ hàng. – Tiêu chuẩn áp dụng: SP 241.1311500.2015 – Hệ thống phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá cao – Tiêu chuẩn và quy định thiết kế.
 1. Tính toán các thông số của hệ thống

SPRINKLER CHO NHÀ KHO THÔNG MINH
SPRINKLER CHO NHÀ KHO THÔNG MINH

2.1. Đối với mạng sprinkler lắp đặt phía dưới mái nhà kho

– Thời gian phun chữa cháy tối thiểu 60 phút. – Cường độ phun I = 0,18 l/s.m2. – Diện tích tính toán tối thiểu F = 90 m2. – Các đầu phun sprinkler bố trí theo quy định của TCVN 7336:2021. – Sử dụng đầu phun loại 68oC, đường kính danh định D15, hệ số lưu lượng qua đầu phun K = 8,0. – Lưu lượng cần thiết để chữa cháy: QSP1 = IxF = 0,18×90 = 16,2 l/s. – Cột áp cần thiết để chữa cháy: H = H + 1,2.hd + Z = 13 + 25,7 + 26,5 = 64,9 m.c.n – Mạng sprinkler lắp đặt phía dưới mái được kết nối chung với trạm bơm cấp nước chữa cháy của hạng mục nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất.

2.2. Đối với mạng sprinkler lắp đặt trong không gian của các giá, kệ hàng.

– Chia không gian giá, kệ thành 5 tầng, mỗi tầng có chiều cao không lớn hơn 4,5 m và được ngăn cách bởi 1 tấm chắn (trần ảo) bằng tôn dày tối thiểu 0,6 mm. – Thời gian phun chữa cháy tối thiểu 60 phút. – Cường độ phun I = 0,5 l/s.m2. – Sử dụng đầu phun loại 68oC, hệ số lưu lượng qua đầu phun K = 11,2 và có thông số kỹ thuật tham khảo theo bảng dưới đây:
Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ phun của đầu phun, mm
12 15
Dải áp lực làm việc, MPa Từ 0,1 đến 1,0. Từ 0,1 đến 1,0.
Diện tích bảo vệ dự kiến với một đầu phun*, m2 3,0 3,0
Cường độ phun, l/(s.m2), tại áp suất 0,1 MPa 0,3 0,4
* Ở độ cao lắp đặt đầu phun cách bề mặt chữa cháy 0,05 m và áp suất từ 0,1 đến 0,2 MPa.
  – Lưu lượng cần thiết cho các đầu phun chữa cháy lắp đặt trong không gian giá, kệ được xác định theo công thức:   Trong đó: A – chiều dài tính toán, m. A = 12 m khi giá đỡ pallet dạng hộp; B – chiều rộng tối đa của giá đỡ, m. B = 5,85 m; n –  số lượng tấm chắn theo chiều cao. n = 5; i – cường độ phun yêu cầu trong không gian giá đỡ, l/s.m2. i = 0,5 l/s.m2 đối với vật liệu dễ cháy ở thể rắn xếp trong không gian giá đỡ tại các tầng kệ được phân chia bởi các tấm chắn từ 3 – 4,5 m. Qr = 12.5,85,0,5.5 = 175,5 l/s – Cột áp cần thiết để chữa cháy trong không gian giá, kệ: Hr = H + 1,2.hd + Z Hr  = 85,6 m – Mạng sprinkler lắp đặt trong không gian của các giá, kệ hàng sử dụng trạm bơm cấp nước chữa cháy độc lập có thông số QB ≥ 175,5 l/s; HB ≥ 85,6 m. – Lượng nước cần thiết chữa cháy của mạng sprinkler trong không gian kệ và mạng sprinkler lắp đặt dưới mái: Wn = (175,5 + 16,2).3,6 = 690,12 m3.
HOIKYSUPCCC.VN
HOIKYSUPCCC.VN
Admin

4 thoughts on “THUYẾT MINH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KỆ HÀNG CÓ CHIỀU CAO TRÊN 5.5 m

 1. Do Duc Huan says:

  Trong bài viết có nội dung “Chia không gian giá, kệ thành 5 tầng, mỗi tầng có chiều cao không lớn hơn 4,5 m và được ngăn cách bởi 1 tấm chắn (trần ảo) bằng tôn dày tối thiểu 0,6 mm.”
  Cho mình hỏi quy định về “tấm chắn (trần ảo) bằng tôn dày tối thiểu 0,6 mm” này quy định trong tiêu chuẩn nào vậy nhỉ và kích thước tấm chắn này bằng bao nhiêu ?

   • Do Duc Huan says:

    Mình có xem QCVN06/2022 BXD, A.1.3.10 nhưng không có nội dung này: “A.1.3.10 Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải được bố trí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0.
    Các giá đỡ hàng phải có sàn đỡ nằm ngang, đặc và làm từ vật liệu không cháy đặt cách nhau không
    quá 4 m theo chiều cao.”

    • giang phạm says:

     TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
     SP 241.1311500.2015
     HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
     HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC CHO NHÀ KHO LƯU TRỮ HÀNG HÓA TRÊN GIÁ CAO TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH THIẾT KẾ
     Bảng 6.4 trang 10

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC