QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG & VÁCH TƯỜNG

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube Nơi miễn phí cho Cả Nhà

QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG & VÁCH TƯỜNG

Testing and Commissioning Procedures for Fire Fighting System
Quy Trình Kiểm Tra Và Vận Hành Hệ thống Chữa Cháy
Quy Trình Kiểm Tra Và Vận Hành Hệ thống Chữa Cháy
  1. Mô tả hệ thống chữa cháy
  2. Mục tiêu
  3. Tiêu chuẩn công việc & Yêu cầu chung
  4. Công tác chuẩn bị (Vật tư, thiết bị và nhân lực)
  5. Quy trình kiểm tra
  6. Quy trình chạy thử
  7. Danh mục kiểm tra và Mẫu biên bản T&C
  8. Bản vẽ
  9. Catalogue của thiết bị

Link Tải file mẫu:

Link:
HOIKYSUPCCC.VN
HOIKYSUPCCC.VN
Admin

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC