LISP TẠO NÉT ĐỨT

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube Nơi miễn phí cho Cả Nhà

LISP TẠO NÉT ĐỨT + Tổng hợp tất cả LISP

Lisp là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong AutoCAD, giúp người dùng tạo ra các câu lệnh và chương trình tùy chỉnh để tăng hiệu suất làm việc và tăng cường tính năng của AutoCAD. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng Lisp để tạo nét đứt trong AutoCAD. Một trong những tác dụng phổ biến của Lisp trong AutoCAD là tạo ra các lệnh tùy chỉnh. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng Lisp để tạo ra lệnh tạo nét đứt. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một đối tượng Lisp mới để định nghĩa lệnh tạo nét đứt. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách tạo nét đứt bằng Lisp trong AutoCAD:       link tải: link Link tải 2mk.   Kỹ Sư: Trần Vân Diễn đàn PCCC

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC