HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ THẨM DUYỆT


THIẾT KẾ VỀ PCCC TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN
Bước 1: Sau khi nhận được thông báo đóng phí qua tin nhắn, người dân theo địa
chỉ gửi kèm để truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc tra cứu hồ sơ tại
Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Kiểm tra số tiền phí phải nộp và ấn nút “Thanh toán
trực tuyến”.


Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến và ấn nút “Thanh toán”.


Bước 3: Thực hiện các thao tác thanh toán (tuỳ thuộc ngân hàng và hình thức
thanh toán). Sau khi thực hiện thành công, giao diện sẽ chuyển về Cổng dịch vụ công
kèm theo thông báo đã thanh toán thành công.


Bước 4: Để lấy biên lai thu phí, người nộp thực hiện như sau: – Trong giao diện “Thanh toán thành công” tiếp tục ấn nút “Chi tiết hồ sơ”. – Nhấn nút “Lấy biên lai” để tải biên lai.


Lưu ý: Sau khi hồ sơ nộp phí thành công, người nộp hồ sơ cần kiểm tra thông
báo email, tin nhắn hoặc truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an để nhận kết quả
giải quyết hồ sơ

HOIKYSUPCCC.VN
HOIKYSUPCCC.VN

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC