Hướng dẫn cài đặt Lisp

Bước 1 : Tải file nén về và giải nén.

Bước 2: Load phần mềm LISP vào cad thì nhập Menuload.=> Enter (Làm theo hình ảnh)

Bước 3: Load đường dẫn LISP thì nhập OP =>.Enter (Làm theo hình ảnh)

Bước 4: Cài đặt xong thì tắt cad.

Bước 5: Mở cad lên lại.

Bước 6: vào cad bấm Load “FILE” trên thanh công cụ SAVAME trong cad. (Làm như trong hình ảnh)

HỘI KỸ SƯ PCCC
HỘI KỸ SƯ PCCC

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC