CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ TRONG PCCC

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube Nơi miễn phí cho Cả Nhà

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong thiết kế hệ thống sprinkler chống cháy là khái niệm về “mật độ thiết kế” (Design Density), tuy nhiên, nhiều kỹ sư thiết kế hệ thống sprinkler chưa hoàn toàn hiểu rõ khái niệm này. Hướng dẫn ngắn này hy vọng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu này.

Cách quy đổi như sau:

1m3=1000L

1mxm2=1000L

1000mmxm2= 1000L

-1mmxm2 = 1L

1mm = 1 l/m2

1 mm/phút = 1L/Phút/m2

<=> 1 mm/min = 1 l/min/m2.

Theo quy đổi NFPA 13 2022:

Link xem thêm:

HOIKYSUPCCC.VN
HOIKYSUPCCC.VN

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC