BÃI ĐỖ XE CHỮA CHÁY QCVN 06:2022/BXD

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube Nơi miễn phí cho Cả Nhà

KÍCH THƯỚC BÃI ĐỖ XE CHỮA CHÁY QCVN 06:2022/BXD

Kích thước và sức chứa: Bãi đỗ xe chữa cháy cần đủ rộng và có khả năng chứa đủ số lượng xe chữa cháy cần thiết cho tòa nhà hoặc khu vực cần bảo vệ. Kích thước cụ thể sẽ phụ thuộc vào kích thước và sức chứa của các phương tiện chữa cháy cụ thể mà quy định yêu cầu.
Điều kiện tiếp cận: Bãi đỗ xe chữa cháy cần có đủ không gian và điều kiện tiếp cận cho xe chữa cháy để di chuyển thuận tiện và nhanh chóng. Điều này có thể bao gồm các lối vào rộng rãi, không có chướng ngại vật và đủ không gian cho việc xoay của xe.
xem thông tin bản bên dưới để hiểu rõ thông tin chi tiết.

Ghi chú:

(1) Cho phép không đi theo biên của mặt bằng nhưng phải bảo đảm quy định tại 6.2.3.
(2) Không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà có số người sử dụng trên mỗi tầng, tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G), không vượt quá 50 người và khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy đến họng tiếp nước vào nhà không được lớn hơn 18 m.
6.2.3 Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí bảo đảm để khoảng cách đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của bãi đỗ đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m.
HOIKYSUPCCC.VN
HOIKYSUPCCC.VN
Admin

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC